Сб, 31.10.2020, 12:06
Головна Реєстрація RSS
Вітаю Вас, Гість
MOH
департамент О і Н
НМК ПТО
ано
зно
метод сайт ФЦПТО
педпреса
Вчитель-вчителю
кабінет хімії
Інформатику
we are one
Статистика
Новини закладу
освіта і наука

Творча група викладачів ФЦПТО

Творча група викладачів є творчою лабораторією однодумців, що має на меті удосконалити, осучаснити  модель національно–патріотичного виховання учнівської молоді. Ми прагнемо, щоб кожен учень відчував себе причетним до долі України (через свою причетність до повсякденного життя своєї родини, кола друзів, нашого центру, рідного села чи міста і його громади), відзначався національною гідністю. А для досягнення цієї мети потрібно провести змістовну  роботу: цілеспрямовану теоретичну підготовку, глибоке колективне та індивідуальне вивчення науково-педагогічної літератури, наявного досвіду з проблем патріотичного виховання учнів.

Важливим завданням також  є формування у кожного вчителя інтересу до участі у творчому дослідженні, розпочатому групою, позитивного ставлення до нього та активної участі всіх учасників навчально-виховного процесу у заходах, ініційованих творчою групою.

Керівник творчої групи: Жаворонкова О.Г., вчитель української мови та літератури вищої категорії, старший вчитель.

Члени групи:

Склярова В.А., вчитель історії вищої категорії, старший вчитель;

Перенесієнко О.В., викладач спецдисциплін вищої категорії;

Соколенко Л.А., викладач спецдисциплін  вищої категорії;

Макєєва Т.М., вчитель математики вищої категорії;

Абраменко О.Л., вчитель історії;

Папенко О.В., вчитель української мови і літератури І категорії.

 Творче кредо членів групи:

          «Учитель будує Україну в дитині, в молодому поколінні».

                                                                    Омелян Вишневський

Тема дослідження:  Впровадження нових форм і методів національно-патріотичного виховання учнів професійно-технічної освіти на уроках та в позаурочний час.

Мета дослідження:вивчення проблеми національно-патріотичного виховання молоді на сучасному етапі, обґрунтування її актуальності, апробація різних форм, методів, засобів реалізації даної технології; формування готовності педагогів до використання технології національно-патріотичного виховання у навчально-виховному процесі.

Завдання дослідження:

  1. Діагностування учнівського колективу центру з метою аналізу рівня їх патріотизму.
  2. Аналіз готовності педагогічного колективу центру  виховувати національно свідомих громадян, патріотів України.
  3. Глибоке вивчення стану досліджуваної проблеми в теорії та освітньо-виховній практиці, засвоєння існуючого досвіду,з’ясування сутності того, що впроваджується.
  4. Виявлення концептуальних підходів і розкриття організаційно-змістових засад національно-патріотичного виховання підлітків у професійно-технічному навчальному закладі.
  5. Теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка організаційно-педагогічних умов підвищення ефективності національно-патріотичного виховання учнів центру.
  6. Активізація творчого потенціалу вчителів під час розробки конспектів, сценаріїв, посібників, методичних рекомендацій, програм для практичної реалізації технології національно - патріотичного виховання.
  7. Розвиток інформаційної, дослідницької, методичної культури педагогів.

Напрямки дослідження: 
-   Загальні теоретичні аспекти вивчення проблеми національно-патріотичного виховання .

-   Уроки історії – уроки громадянства, українства.

-   Джерела патріотичного виховання у витоках українського слова.

-   Національно-патріотичне виховання на краєзнавчому матеріалі.

-   Особистості, які стали патріотичною гордістю українського народу.

Очікувані результати роботи:    

Підготовка за результатами роботи творчої групи пакету навчально-методичних розробок і рекомендацій.

 

Тематика засідань творчої групи вчителів

                                             І засідання

      Вересень

1.Опрацювання  теоретичних положень з проблеми «Впровадження нових форм і методів  національно-патріотичного виховання учнів професійно-технічної освіти на уроках та в позаурочний час ».

2. Дискусійна трибуна з проблеми. Визначення конкретних завдань членами творчої групи.

3. Обговорення та затвердження перспективного плану роботи творчої групи.

 

  ІІ засідання

   Грудень

1.Звіт про формування банку теоретичних даних з проблеми.

2. Аналіз проведеного анкетування учнів щодо рівня їх патріотичного виховання.

3. Конференція на тему: «Український патріотизм як стан душі українця».

 

                                             ІІІ засідання

Березень

1. Аналіз проведеного анкетування педагогів з метою виявлення рівня їх психолого-методичної готовності до реалізації завдань національно-патріотичного виховання учнів.

2. Практикум. Показ елементів уроків членів творчої групи з використанням різних форм, методів, засобів національно-патріотичного виховання.

3.Панорама творчих знахідок. Обмін досвідом в контексті реалізації проблемного питання (усі члени групи).

 

                                              ІV  засідання 

   Травень

1. Презентація історичної довідки про Фастів на різних етапах історії України.2. Обговореннявідвіданих уроків та позаурочних заходів з використанням технології національно-патріотичного виховання.

3. Звіт про укладання пакету навчально-методичних розробок за результатами роботи творчої групи вчителів.

4. Підведенняпідсумківроботитворчоїгрупи у 2014-2015н.р., обмін думками щодоплануванняроботи на наступнийрік, діагностуванняперспективних проблем для опрацювання на засіданняхтворчоїгрупи в наступномунавчальномуроці.

 

Перспективний план роботи творчої групи

№ з/п

Зміст  роботи

Термін виконання

Відповідальний

1

Підбір літератури з проблеми

 

Вересень

  2014 р.

Жаворонкова О.Г.

2

Опрацювання науково-методичної літератури з даної проблеми

 

Вересень

   2014 р.

Всі члени групи

3

Створення теоретичної бази

 

Листопад

   2014 р.

Перенесієнко О.В.

4

Діагностування учнівського колективу центру з метою аналізу рівня їх патріотичного виховання .

 

Листопад

   2014 р.

Члени групи

5

Конференція на тему: «Український патріотизм як стан душі українця».

 

Грудень

  2014 р.

Члени групи

6

Проведення інсценізованих дійств на основі звичаєво-обрядового матеріалу народознавства.

Постійно

ПапенкоО.В.,

Абраменко О.Л.

7

Проведенняанкетуванняпедагогів з метою виявленнярівняїх психолого-методичноїготовності до реалізаціїзавданьнаціонально-патріотичноговихованняучнів.

 

Березень

   2015 р.

Жаворонкова О.Г.

8

Панорама творчих знахідок. Обмін досвідом в контексті реалізації проблемного питання

Березень

  2015 р.

Члени групи

9

Презентація історичної довідки про Фастів на різних етапах історії України.

 

Травень

   2015 р.

Склярова В.А.

10

Підбір повідомлень та ілюстративного матеріалу про видатних Українців.

Травень

   2015 р.

Макєєва Т.М.

11

Розробка уроків, виховних заходів з використанням різних форм, методів, засобів національно-патріотичного виховання

Постійно

Члени групи

12

Виявлення концептуальних підходів і розкриття організаційно-змістових засад національно-патріотичного виховання підлітків у професійно-технічному навчальному закладі.

 

Вересень

   2015 р.

Члени групи

13

Організація та проведеннянизкизаходів з питання  підготовкипедагогів до патріотичноговихованнядітей у навчальномузакладі.

Вересень          

   2015 р.

Члени групи

14

Укладання інформаційного довідника « Цікаві факти про Україну»

   Листопад

      2015 р.

Абраменко О.Л

15

Відвідування історичних пам’ятних місць Фастівщини

Постійно

Склярова В.А.,

Абраменко О.Л,

 

16

Добірка виставкових матеріалів: Пам’ятаємо про трагічні події в історії України

 Листопад

   2015 р.

Склярова В.А.

17

Забезпечення проведення в центрі зустрічей, вечорів пам'яті, походів шляхами бойової слави, з метою пропагування та виховання  учнівської молоді на кращих зразках героїчної історії країни, славних бойових і трудових традицій старшого покоління

Постійно

Члени групи

18

Підготовка і проведення заходів з відзначення свят українського літературно-мистецького життя

Постійно

Жаворонкова О.Г.,

Папенко О.В.

19

Організація у навчальному закладі виставки фото та архівних документів, що ілюструють становлення та розвиток української державності.

 

Грудень

  2015 р.

Абраменко О.Л.

Жаворонкова О.Г.

20

Узагальнення досвіду роботи членів творчої групи: розробка методичних рекомендацій та порад щодо впровадження у практику роботи різних форм і методів національно-патріотичного виховання

Березень

  2015 р.

Члени групи

21

Укладання пакету навчально-методичнихрозробок за результатами роботитворчоїгрупивчителів.

 

Травень

  2015 р.

Жаворонкова О.Г.

 

Індивідуальна робота членів творчої групи викладачів

 

 

№ з/п

Прізвище, ім´я,

 по батькові вчителя

    Тема, над якою працює член

творчої групи

1

Перенесієнко О.В.

Загальнітеоретичніаспектививченняпроблеминаціонально-патріотичноговиховання.

 

2

Склярова В.А.

Національно-патріотичне виховання на краєзнавчому матеріалі.

3

Макєєва Т.М.

Особистості, які стали патріотичною гордістю українського народу.

 

4

Жаворонкова О.Г.

Національно-патріотичні  домінанти життя і творчості українських письменників.

5

Соколенко Л.А.

Одне із завдань національно-патріотичного виховання - створення умов для розвиткупрофесіоналізму, високоїмотивації до праці.

6

Папенко О.В.

Популяризація  творчості  письменників рідного краю, як один із засобів патріотичного виховання.

 

7

Абраменко О.Л.

Національно-патріотичневиховання на прикладах історіїстановленняУкраїнськоїдержавності.